KAMENDIN

POLJOPRIVREDNO DOBRO

DOBRODOŠLI NA KAMENDIN

Poljoprivredno dobro

AD PD „Kamendin“ Sirig je poljoprivredno dobro koje je orijentisano na intenzivnu proizvodnju ratarskih kultuta, proizvodnju svinja i junadi na sopstvenim farmama, kao i proizvodnju svežeg mesa i prerađevina od mesa po visokokvalitetnim standardima. Proizvodnja u svim navedenim delatnostima se odvija u strogo kontrolisanim uslovima i predstavlja jedan potpuno zaokružen ciklus.

 

Zaokružen ciklus obuhvata proizvodnju ratarskih kultura, odnosno stočne hrane na sopstvenom poljoprivrednom zemljištu, mešaonu stočne hrane, farme junadi i svinja, zatim fabriku mesa-klanicu „Kamendin“ i na finalnom mestu maloprodajne objekte, mesare „Kamendin“.

 

Klanica "Kamendin", kao i svi naši maloprodajni objekti, mesare "Kamendin" su HACCP sertifikovani od strane nemačke sertifikacione kuće TUV Rheinland još od 2008 godine, a danas poseduju HACCP sertifikat broj 1250040005 TMS,  takođe nemačke sertifikacione kuće TÜV SÜD Management Service GmbH.

UPOZNAJTE KAMENDIN

Saznajte vise u tri koraka

RATARSTVO

STOČARSTVO

KLANICA "KAMENDIN"

Jedna od osnovnih delatnosti AD PD „Kamendin“ Sirig je uzgoj ratarskih kultura: pšenice, kukuruza, soje, repe i drugih. Imajući u vidu činjenicu da se AD PD „Kamendin“ Sirig prostire na preko 1.100 Ha obradive površine, bitno je istaći da je 750 Ha pod zalivnim sistemom-kombinacija visokih zalivnih sistema „Centar Pivot“ i tzv. „kišnih krila“, što pruža mogućnost setve postrnih useva.

Na ovaj način se dobijaju značajne količine stočne hrane za svežu upotrebu i stočnu silažu...

Primarna delatnost AD PD „Kamendin“ Sirig je stočarstvo, koje obuhvata tov svinja i tov junadi. U zaokruženom ciklusu proizvodnje svežeg mesa i prerađevina od mesa po vrhunskim standardima, stočarstvo predstavlja nezamenjivu kariku za dobijanje kvalitetnih sirovina.

Uzgoj stoke na AD PD „Kamendin“ Sirig obuhvata dve velike farme: farmu za tov svinja sa godišnjom proizvodnjom od 15.000 tovljenika i farmu junadi čiji je kapacitet uzgoja 1.600 grla godišnje...

U sklopu kompleksa AD PD „Kamendin“ Sirig nalazi se i fabrika za preradu mesa i mesnih prerađevina, klanica "Kamendin", koja je sertifikovana po HACCP standardu još od 2008.godine.

Finalna faza zaokruženog procesa proizvodnje i prerade visokokvalitetnog svežeg mesa i prerađevina od mesa vrši se preko maloprodajnih objekata, mesara “Kamendin”, koje su prvi put sertifikovane iste 2008.godine od strane nemačke sertifikacione kuće TÜV Rheinland...

VIDEO GALERIJA

Snimci sa Kamendina